Welkom!

Welkom bij de Praktijk voor Acupunctuur, Chinese Kruidengeneeskunde en Fysiotherapie Smienk.

In de praktijk bied ik gepersonaliseerde zorg m.b.v. kennis vanuit oosterse en westerse geneeskunde.  Een afgestemde behandeling (in al onze expertises)  met oog voor uw doel en hulpvraag.

Via deze website kunt u alle gegevens vinden over de praktijk,  behandelingen, indicaties c.q. behandelmogelijkheden. Mocht u vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u te allen tijde contact met de praktijk opnemen.

Fysiotherapie

Wouter Smienk is aangesloten bij zowel bij het Centraal Kwaliteitsregister (CKR) en Kwaliteitsregister Fysiotherapie NL (KRF) van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF).

Wat betreft de vergoeding van fysiotherapie kan worden vermeld dat de praktijk beschikt over contracten met alle zorgverzekeraars in Nederland. Dat betekent dat uw behandeling afhankelijk van de door u afgesloten verzekering (basis en/of aanvullend) voor vergoeding in aanmerking kan komen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw verzekeraar, kijken op de website: www.fysiovergoeding.nl of neem contact op met de praktijk.

Nederlandse Vereniging voor Acupunctuur:
Wouter Smienk is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Acupunctuur (NVA). Zodoende komt u bij behandelingen voor vergoeding in aanmerking, afhankelijk van uw aanvullend pakket bij uw zorgverzekeraar. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw verzekeraar of neem contact op met de praktijk.