Welkom!

Welkom bij de Praktijk voor Acupunctuur, Chinese Kruidengeneeskunde en Fysiotherapie Smienk.

Wij bieden gepersonaliseerde zorg m.b.v. kennis vanuit oosterse en westerse geneeskunde.  Een afgestemde behandeling (in al onze expertises)  met oog voor uw doel en hulpvraag.

Via deze website kunt u alle gegevens vinden over de praktijk,  behandelingen, indicaties c.q. behandelmogelijkheden. Mocht u vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u te allen tijde contact met de praktijk opnemen.

Fysiotherapie

Wouter Smienk is aangesloten bij zowel bij het Centraal Kwaliteitsregister (CKR) en Kwaliteitsregister Fysiotherapie NL (KRF) van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF).

Wat betreft de vergoeding van fysiotherapie kan worden vermeld dat de praktijk beschikt over contracten met alle zorgverzekeraars in Nederland. Dat betekent dat uw behandeling afhankelijk van de door u afgesloten verzekering (basis en/of aanvullend) voor vergoeding in aanmerking kan komen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw verzekeraar, kijken op de website: www.fysiovergoeding.nl of neem contact op met de praktijk.

Nederlandse Vereniging voor Acupunctuur:
Gerard en Wouter Smienk zijn aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Acupunctuur (NVA). Zodoende komt u  bij behandelingen voor vergoeding in aanmerking, afhankelijk van uw aanvullend pakket bij uw zorgverzekeraar. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw verzekeraar of neem contact op met de praktijk.

Praktijk codes

AGB Fysiotherapie: 04031479

AGB Acupunctuur: 90061645

Wouter Smienk

BIG: 09063668404

AGB Fysio: 04110436

AGB Acupuctuur: 90042127

NVA-lid: D3743

Gerard Smienk

BIG: 59035042204

AGB Acupuctuur: 090102051

NVA-lid: D0408